Tina Arvidsdotter Integrativ vård       

                                        

Komplementärmedicin & Skolmedicin = Integrativ medicin

Min väg fram till dagens forskning startade i mitt möte med komplementärmedicin -95. Jag tilltalades av en holistisk människosyn i kombination med behandlingsmetoder som kombinerade tanke och känsla integrerat med kroppen. Förutom flertalet kurser inom komplementärmedicin (KAM) utbildade jag mig till akupunktör inom traditionell kinesisk medicin (TKM). Parallellt studerade jag skolmedicin i form av omvårdnad som ledde till legitimerad sjuksköterska och därefter studier till grundutbildad psykoterapeut. Jag ville förstå olikheter/likheter mellan skolmedicin och KAM. Som kliniker ville jag pröva och utvärdera en integrerad behandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa. En integrativ behandling som sker på flera plan samtidigt, i en och samma intervention.

Under 2014 disputerade jag med avhandlingen: Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård, länk till avhandling http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34845  

Avhandlingens bestod av en intervjustudie vad det innebär att leva med stressrelaterad psykisk ohälsa vilket beskrevs som ett känslomässigt lidande i en långvarig process från att kämpar för att klara av vardagen, känner sig mindre värd än andra människor till att tappa taget om livet. Tillståndet tolkas som ett förstadium till existentiell utmattning både psykiskt och fysiskt. För att behandla tillståndet prövades och utvärderades tre olika 8-veckors interventioner; Integrativ behandling (IB), i jämförelse med Terapeutisk akupunktur (TA), respektive Sedvanlig primärvårdsbehandling (SB) i en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie (RCT). Deltagarna bestod av 120 patienter mellan 20-55 år som sökte primärvård för sina stressrelaterade besvär som trötthet, oro, ångest, nedstämdhet, utmattning, sömnproblem eller smärta. Vid 8 veckors uppföljning visade IB och TA en förbättring både statistiskt och kliniskt gällande ångest och depression (minskade med 50 %) samt ökade ett mentalt välbefinnande och förmåga att hantera stress i jämförelse med SB. Vid 6 månaders uppföljning kvarstod förbättringarna i IB och TA, medan SB visade en marginell förbättring.