Tina Arvidsdotter Integrativ vård       

                                        

Vetenskapliga artiklar och ett urval av nyheter inom mitt forskningsfält Stressrelaterad psykisk ohälsa och Integrativ vård 

Vetenskapliga artiklar

Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C, Kylén S: Quality of life, sense of coherence and experiences with three different treatments in patients with psychological distress in primary care: a mixed-methods study. BMC complementary and alternative medicine 2015, 15(1):132. http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-015-0654-z   

Arvidsdotter T, Marklund B, Kylén S, Taft C, Ekman I: Understanding persons with psychological distress in primary health care. Scandinavian journal of caring sciences 2015. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.12289/abstract   

Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C. Six-month effects of integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional treatment in alleviating psychological distress in primary care patients - follow up from an open, pragmatic randomized controlled trial. BMC complementary and alternative medicine 2014,14:210. http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/210  

Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C. Effects of an integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional treatment in alleviating psychological distress in primary care patients - a pragmatic randomized controlled trial. BMC complementary and alternative medicine 2013, 13:308.  http://www.biomedcentral.com/1472-6882/13/308

 

OmvårdnadsMagasinet - Tina vill skapa nya roller för sjuksköterskan  http://www.omvardnadsmagasinet.se/artikel.phtml?id=1091

Vårdfokus - Akupunktur effektivt vid stressrelaterad psykisk ohälsa.  https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2014/april/akupunktur-effektivt-vid-stressrelaterad-psykisk-ohalsa/

BestPractice - Effekter och upplevelser av tre interventioner vid stressrelaterad psykisk ohälsa. https://bestprac.se/sv-se/speciale-1/se_nr--26-april-2016?parentid=GROUP23  

Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet - Akupunktur och samtal effektivt vid stressrelaterad psykisk ohälsa. http://sahlgrenska.gu.se/forskning/nyhet/akupunktur-och-samtal-effektivt-vid-stressrelaterad-psykisk-ohalsa.cid1214806

Närhälsan primärvård - Tina Arvidsdotter disputerar med avhandlingen:
Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård. http://www.narhalsan.se/sv/startsida/For-Vardgivare/FoU-primarvard/Aktuellt/Disputationer28mars20141/Startsidans-blockinnehall/Rad-1/x/Sofia-Dalemo-/